Relatoria, 2023.

Un estudi d’Artibarri entorn l’ecosistema de les arts comunitàries a Catalunya, amb el suport de la Fundació Carasso i la col·laboració de Basket Beat.

Relatoria, 2023.

Un estudi d’Artibarri entorn l’ecosistema de les arts comunitàries a Catalunya, amb el suport de la Fundació Carasso i la col·laboració de Basket Beat.

Relatoria, 2021.

Relatoria gràfica de l’Àgora Oberta de les Arts Comunitàries, impulsada per Artibarri, amb el festival FAACCC i la Fundación Daniel y Nina Carasso. La relatoria recull la feina d’Artibarri reactivant les xarxes i els vincles de les arts comunitàries a Catalunya i ho fem a partir d’una àmplia reflexió basada en l’experiència diària treballant als territoris:
>> Què són les arts comunitàries?
>> Parlem de transformació, però, NOSALTRES ENS TRANSFORMEM?
>> Pot l’ecosistema de les Arts Comunitàries en xarxa “compensar” unes polítiques públiques culturals desfasades? >> Ens enxarxem per estar més connectades amb la informalitat d’allò quotidià?

Informe, 2020.

El grup de treball Enfortim les arts comunitàries, una anàlisi exploratòria de les pràctiques d’arts
comunitàries a la ciutat de Barcelona
 sorgeix a partir de la Jornada i del Taller Com enfortim les arts comunitàries, desenvolupat per Artibarri l’11 d’abril de 2019 en el marc de les Jornades 2019 del Programa Cultura Viva. Fruit d’aquesta Jornada es va proposar un grup de treball i una exploració sobre un possible prototip de taula o organisme de treball en polítiques culturals i arts comunitàries.

>> PROTOTIP DE TAULA D’ARTS COMUNITÀRIES. Com reforçar les arts comunitàries a la ciutat de Barcelona?

Informe, 2019.

L’informe recull una sistematització dels resultats del Taller desenvolupat per Artibarri Enfortim les arts comunitàries, realitzat en la Jornada del mateix nom celebrada els dies 10 i 11 d’abril de 2019 a l’Escola Massana per encàrrec de l’Institut de Cultura i en el marc del Programa Cultura Viva.
La Jornada Enfortim les arts comunitàries tenia l’objectiu de crear i definir una Taula de treball sobre arts comunitàries a nivell de ciutat. Va constar d’un acte públic en forma de taula rodona que comptà amb dues experiències, procedents de Madrid i de França, i un acte privat en forma de taller al qual van ser convidades 35 entitats i persones. Les participants van ser seleccionades en funció a uns criteris de diversitat relacionats amb el tipus d’entitats, el gènere, les mirades i pràctiques artístiques, les responsabilitats -tècnica, professional, política, associativa-, així com d’acord amb la incidència dels projectes/plans/entitats en determinats territoris i la seva transversalitat. 

Recerca, 2018

Quan parlem de gestió comunitària de la cultura, ens referim a una manera de fer cultura en què les comunitats locals s’impliquen en la producció i gestió de continguts. Comunitats que, més enllà de “consumir cultura”, participen activament en la governança de les pràctiques i els espais culturals i produeixen principis democràtics. En aquest llibre mostrem una cartografia del present i el futur d’aquest model, en recollim els valors i reptes, i presentem les propostes més rellevants que han anat sorgint en les converses i tallers amb tècnics municipals i amb diversos actors col·lectius que fomenten els béns comuns culturals.

>> I LA FIRA D’ART, CREACIÓ I CULTURA POPULAR COMUNITÀRIA FACC&COM

Recerca, 2018

Quan parlem de gestió comunitària de la cultura, ens referim a una manera de fer cultura en què les comunitats locals s’impliquen en la producció i gestió de continguts. Comunitats que, més enllà de “consumir cultura”, participen activament en la governança de les pràctiques i els espais culturals i produeixen principis democràtics. En aquest llibre mostrem una cartografia del present i el futur d’aquest model, en recollim els valors i reptes, i presentem les propostes més rellevants que han anat sorgint en les converses i tallers amb tècnics municipals i amb diversos actors col·lectius que fomenten els béns comuns culturals.

Relatoria, 2010.

Aquesta publicació recull les reflexions del grup de treball sobre ‘Joves, creació i comunitat’ que es va reunir mensualment entre el novembre de 2002 i el maig de 2003. Autors del text: Carme Mayugo, Xavier Pérez i Marta Ricart.

Relatoria, 2004.

Recerca sobre els projectes artístics per a la intervenció comunitària duta a terme per Rodrigo Barahona sota la coordinació del GrupPAC, pertanyent a la xarxa Artibarri, té com a oblatiu primer respondre a la necessitat de les entitats que treballen en aquest àmbit de reflexionar de manera pràctica sobre la complexitat del seu treball en el marc de les polítiques culturals socials i comunitàries actuals.