A la xarxa Artibarri considerem molt important totes les accions que ajudin a visibilitzar i dimensionar la pràctica d’art aplicat a la comunitat i educació, com a via indispensable per cercar millores en l’ecosistema i continuar teixint ponts entre agents.

En aquests moments s’està portant a terme el primer mapatge en l’àmbit del territori català de pràctiques artístiques, amb la col·laboració de la Fundació Carasso, el Festival FACCC i entitats diverses. Durant la primera fase s’ha fet una recerca on s’han contactat i comptabilitzar més de 150 entitats i col·lectius. En l’actualitat s’està fent una enquesta a una mostra d’entitats de diferents punts del territori. Aquest treball es complementa amb les Jornades que s’estan duent a terme des del 2021.

L’any 2020, Artibarri va publicar l’informe «Enfortim les arts comunitàries» una anàlisi exploratòria de les pràctiques d’arts
comunitàries a la ciutat de Barcelona. El grup de treball Enfortim les arts comunitàries, una anàlisi exploratòria de les pràctiques d’arts comunitàries a la ciutat de Barcelona sorgeix a partir de la Jornada i del Taller Com enfortim les arts comunitàries, desenvolupat per Artibarri l’11 d’abril de 2019 en el marc de les Jornades 2019 del Programa Cultura Viva. Fruit d’aquesta Jornada es va proposar un grup de treball i una exploració sobre un possible prototip de taula o organisme de treball en polítiques culturals i arts comunitàries.