Artibarri defensa aquells projectes artístics i col·laboratius que tenen com a principis:

El comunitarisme

La transversalitat

L’horitzontalitat

La qualitat

L’autonomia i la gestió

La participació

L’art i la creativitat són entesos com a recursos col·lectius que els membres d’una comunitat poden posar al servei de la transformació social. La participació de diversos actors vinculats a una problemàtica o a un territori permet adquirir coneixements sobre aquella realitat i desenvolupar accions que donin resposta als problemes i necessitats identificades, enfortint la dimensió relacional i l’apoderament del grup.

Aquestes accions poden implicar una àmplia quantitat de pràctiques i llenguatges artístics que els destinataris es reapropien com a mitjans per a la transformació social i individual

Qui som?

Artibarri és la xarxa catalana de professionals, entitats i col·lectius que aposten per l’art com a mitja per transformar i millorar la vida de les persones i comunitats. És l’espai per reivindicar-nos com ecosistema davant de l’administració, per tenir suports i espais de defensa de la pràctica artística aplicada.

A Artibarri impulsem espais de trobada, jornades, laboratoris, pressió política i formació. Al mateix temps que donem suport a les entitats per cercar finançament, acompanyament dels projectes, en la vinculació territorial i la col·laboració entre agents de l’ecosistema. m

Assessorament

A Artibarri sabem la dificultat per impulsar projectes socials i culturals, i quan aquests són la hibridació de sectors poden resultar més complexos encara. Un projecte d’art aplicat pot comportar de la pràctica artística, la cultura comunitària, l’educació, l’acció social, la producció, la gestió d’espais, l’administració…

Per ajudar als i les professionals programem formacions especialitzades (vincular) i oferim acompanyament en les diferents fases dels projectes o en la seva totalitat.

  • Disseny projecte
  • Recerca de finançament
  • Disseny de continguts.
  • Comunicació.
  • Producció i coordinació.
  • Dinamització i recursos humans.
  • Avaluació continuada.
  • Administració i gestió.
  • Memòria i projecció.Tens un projecte i vols que t’assessorem? Si necessiteu assessorament, poseu-vos en contacte amb nosaltres a artibarri@gmail.com.

Els Orígens

Els orígens d’Artibarri es remunten a la jornada de Can Bordoi, Joves i Inclusió Social, el novembre del 2001, en un procés animat per la Fundació Jaume Bofill en què, durant els anys 2002 i 2003, un grup divers de professionals, estudiants i activistes de l’àmbit català es van trobar periòdicament per reflexionar i compartir experiències sobre projectes artístics i educatius adreçats a joves en risc d’exclusió.

El treball en xarxa es va dibuixar des de bon començament com el camí necessari per assolir l’objectiu de promoure els projectes artístics d’intervenció comunitària i, de manera més general, la democràcia cultural.