Artibarri és una xarxa a favor del desenvolupament de projectes artístics aplicats a la comunitat i l’educació, on la participació de les persones es converteix en un dels eixos centrals cap a la millora de la qualitat de vida individual i col·lectiva i com a estímul del canvi social.

Sorgeix l’any 2003 de la constatació per part dels professionals de l’àmbit de la necessitat de visibilització i de foment d’iniciatives centrades en la producció artística i cultural des de la societat civil. Tretze anys més tard, la xarxa Artibarri agrupa més d’una quinzena d’entitats i de socis individuals.

Artibarri promou el treball en xarxa com a mitjà per créixer, millorar, disseminar o connectar aquesta mena de projectes en tot el territori català.

L’activitat d’ Artibarri es desenvolupa en els següents eixos:

  1. Fomenta espais de trobada, intercanvi i visibilització.
  2. Promou dialegs amb institucions, entitats i equipaments per promoure l’art comunitari. 
  3. Genera projectes de recerca i mapaieg en l’àmbit de l’art comunitari.
  4. Programa formacions especialitzades en art aplicat a la comunitat i l’educació.
  5. Dinamització del web i d’altres eines de comunicació virtuals com a espais d’informació i intercanvi de coneixements.
  6. Directori d’entitats i catalogació dels serveis que ofereixen.
  7. Recull de documentació i publicacions. Banc de recursos 

Els orígens d’Artibarri es remunten a la jornada de Can Bordoi, Joves i Inclusió Social , el novembre del 2001, en un procés animat per la Fundació Jaume Bofill en què, durant els anys 2002 i 2003, un grup divers de professionals, estudiants i activistes de l’àmbit català es van trobar periòdicament per reflexionar i compartir experiències sobre projectes artístics i educatius adreçats a joves en risc d’exclusió..

El treball en xarxa es va dibuixar des de bon començament com el camí necessari per assolir l’objectiu de promoure els projectes artístics d’intervenció comunitària i, de manera més general, la democràcia cultural.

Aquest procés, anomenat Joves, Creació i Comunitat i que ha quedat documentat aquí, es va veure enriquit amb la realització de diverses jornades obertes en les quals van participar un gran nombre de persones i entitats interessades en la temàtica. La necessitat de crear una xarxa d’iniciatives a escala catalana va tornar a ser una crida unànime.

A finals de maig del 2003, en el marc de la Trobada Internacional Joves , Creació i Comunitat, es presenta per primera vegada la xarxa Artibarri. Aquest va ser el naixement de la xarxa. En aquests anys s’han realitzat moltes accions de treball amb altres xarxes, pressió institucional, formacions, articles, investigacions i jornades entre d’altres. Podeu trobar una llista de projectes aquí.