En els següents PDF trobareu enllaços i informació per aconseguir recursos públics i privats. Els documents han estat elaborats per la Formació de Producció i Gestió d’Artibarri, per l’entitat Artixoc.

Subvencions europees
Subvencions euroregionals
Subvencions Generalitat de Catalunya
Subvencions Diputacions provincials
Subvencions municipals
Subvencions estatals
Fundacions privades
Fundacions derivades de bancs i caixes
Premis
Espónsoring
Serveis propis
Donacions – campanyes col·lecta – actes benèfics.