Durant el 2022 s’estan portant a terme els següents projectes:

 • Acompanyament i suport a les entitats de la Xarxa Artibarri.
 • Mapatge d’entitats i projectes d’art comunitari a Catalunya.
 • S’està treballant amb laboratoris descentralitzats.
 • Es faran dues formacions per estudiants i professionals.

Seguim en els grups de treball de: la segona edició del Festival de les Arts Comunitàries de Catalunya, REACC (Red de espacios y agentes de cultura comunitaria de España), al Teatre Arnau Itinerant, a la xarxa de Cultura de Base i al Consell de Cultura de Barcelona.

1 d'octubre de 2022

Jornades descentralitzades

Lleida, 1 d'octubre de 2022 de 10h a 14h.

El centre d’Art la Panera, es suma en la iniciativa d’Artibarri qui amb el suport de la Fundació Carasso, busca a través d’aquestes jornades descentralitzades, reflexionar i repensar, a través d’agents implicats en aquestes pràctiques, els indicadors de les arts comunitàries, en aquesta ocasió fora de les grans ciutats.

Vine a aportar la teva experiència i propostes en la Jornades descentralitzades Repensem els Indicadors de les Arts Comunitàries a LLeida, una trobada en format de taller, amb un triple objectiu:

 •  Per una banda, revisar quins són els criteris i indicadors que utilitzem actualment per les pràctiques d’arts comunitàries, i que conformen el discurs hegemònic.
 • D’altra banda, pensar nous indicadors, a partir dels criteris d’economia social i solidària recollits pel Balanç Comunitari (XEC) o el PamaPam (arrelament al territori, democràcia i participació, sostenibilitat i cures, impacte i retorn social).
 • Discutir si les arts comunitàries fora de les grans urbes tenen una singularitat pròpia que cal que es vegi reflectida en els mateixos indicadors.

2020 -2022

Artibarri impilsa l'esac

ECOSISTEMA SALUDABLE PER A LES ARTS COMUNITÀRIES

El projecte sorgeix d’una necessitat de la xarxa d’art comunitari Artibarri, per a generar un marc sistèmic, professional i econòmic en les pràctiques de les arts aplicades al social i educatiu. La realitat poc organitzada d’aquest sector genera precarització, invisibilitat, manca d’indicadors en el finançament i nul·la cobertura davant situacions de crisis. El projecte pretén reforçar i dotar d’eines al sector de les arts comunitàries perquè pugui funcionar com a tal.

El procés està coordinat per Artibarri i les seves entitats, generant espais de gestió interna, així com laboratoris d’entitats, jornades, avaluació i festivals oberts a tot l’ecosistema d’arts comunitàries. Les accions s’agrupen en diferents blocs estratègics.

2021

 • Grup de treball amb: el Festival de les Arts Comunitàries de Catalunya, REACC Red de espacios y agentes de cultura comunitaria de España, al Teatre Arnau Itinerant, a la xarxa de Cultura de Base i al Consell de Cultura de Barcelona.

 • Coordinació “Creando un Ecosistema de las Artes Comunitarias de Cataluña, Carasso.”

 • Edició VII. Formació en pràctiques artístiques, participació i canvi social. FACCC

 • Àgora Oberta de les Arts Comunitàries. FACCC

 • Primera edició. Introducció a la producció i gestió de projectes d’art aplicats a l’educació i l’acció comunitària.

 • Jornades Repensem els Indicadors de les Arts Comunitàries.

2020

 • Grup de treball amb: el Festival de les Arts Comunitàries de Catalunya, REACC Red de espacios y agentes de cultura comunitaria de España, al Teatre Arnau Itinerant i a la xarxa de Cultura de Base

 • Inici Projecte Creando un Ecosistema de las Artes Comunitarias de Cataluña, Carasso.

 • Manifest d’Artibarri per situació Covid-19. Enllaç

2019

 • Estudi Enfortim les Arts Comunitàries. Cultura Viva. Enllaç
 • Fira d’Art, Cultura, Creació i Comunitat (FACC&COM) de Barcelona.