Artibarri defensa aquells projectes artístics i col·laboratius que tenen com a principis:

El comunitarisme

La participació

La transversalitat

L’horitzontalitat

La qualitat

La transformació

L’autonomia i la gestió

L’art i la creativitat són entesos com a recursos col·lectius que els membres d’una comunitat poden posar al servei de la transformació social. La participació de diversos actors vinculats a una problemàtica o a un territori permet adquirir coneixements sobre aquella realitat i desenvolupar accions que donin resposta als problemes i necessitats identificades, enfortint la dimensió relacional i l’apoderament del grup.

Aquestes accions poden implicar una àmplia quantitat de pràctiques i llenguatges artístics que els destinataris es reapropien com a mitjans per a la transformació social i individual.